Work in Gunma

【Công ty đa văn hóa đồng sáng tạo】 Công ty cổ phần xây dựng Ishikawa (Phần 2)|Tỉnh Gunma

Những công ty có thành tích đặc biệt xuất sắc trong việc tiếp nhận và hỗ trợ người lao động nước ngoài, tạo môi trường thuận lợi để họ có thể phát huy tối đa năng lực bản thân sẽ được tỉnh Gunma chứng nhận là "Công ty đa văn hóa đồng sáng tạo".
Trong video này, chúng tôi sẽ phỏng vấn những người lao động nước ngoài đang làm việc tại công ty cổ phần xây dựng Ishikawa - một trong những công ty đã được chứng nhận "Công ty đa văn hóa đồng sáng tạo"
Website của tinh Gunma: https://www.pref.gunma.jp/site/gaikokujinzai/4074.html

2022.04.04

54