Video Tìm hiểu về đa văn hóa cộng sinh và đồng sáng tạo 1 <Cộng sinh>

Tỉnh Gunma đang nhắm đến việc thực hiện một xã hội đa văn hóa cộng sinh và đồng sáng tạo.
Chúng ta hãy cũng xem video, suy ngẫm về Đa văn hóa cộng sinh và đồng sáng tạo nhé.
Chủ đề của video này là “Cộng sinh”.

2021.11.04

107