tax

Phiên bản thuế mua bất động sản(Giải quyết! Phòng tư vấn những khúc mắc về thuế)

"Phòng tư vấn những khúc mắc về thuế" sẽ giải đáp các câu hỏi về thuế!
Về các loại thuế không thể tách rời cuộc sống của chúng ta
"""Có thuế như thế này hả?"" ""Tại sao tôi phải nộp thuế?""
""Phòng tư vấn những khúc mắc về thuế"" sẽ giải đáp các câu hỏi hay thắc mắc cho những ai có khúc mắc như thế này."
Lần thứ hai này, chúng tôi sẽ giải thích về thuế mua bất động sản và xin giảm thuế.
Giải thích bằng giọng nói được tạo bằng 4 ngôn ngữ: tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt, tiếng Nhật, và phụ đề có hỗ trợ 4 ngôn ngữ (tiếng Trung, tiếng Tagalog, tiếng Anh, tiếng Bengali).
Bấm vào đây để làm đơn xin điện tử cho xin giảm thuế mua bất động sản.
URL https://s-kantan.jp/pref-gunma-u/offer/offerList_initDisplay.action
Bấm vào đây để xem lại thông tin chúng tôi đã cung cấp cho đến lúc này
○ Lần thứ nhất Giải quyết! Phòng tư vấn những khúc mắc về thuế Phiên bản thuế ô tô Phần 1
URL https://tsulunos.jp/single.cgi?id=1279
Bấm vào đây để lấy sổ đăng ký bất động sản tại Phòng các vấn đề pháp lý.
URL http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/category_00002.html
Bấm vào đây để xem danh sách các Phòng các vấn đề pháp lý ở trong tỉnh Gunma.
URL http://houmukyoku.moj.go.jp/maebashi/table/shikyokutou/all00.html

#ベトナム語
#不動産取得税 #伊勢崎行政県税事務所

2021.11.01

52

tax